Elpriset september

Under sommaren har vi sett en historisk återhämtning i den hydrologiska balansen. Från att i maj ha legat runt -30 TWh har vi nu ett överskott på 10 TWh. Rejäl nederbörd har fyllt vattenmagasinen samtidigt som vi fått höga grundvattennivåer. Det låga priset är en effekt av både stora nederbördsmängder och en hög vindkraftsproduktion. Septemberpriset är det lägsta sedan 2007.

11 oktober 2011
← Se fler inlägg