Snart delas Sverige

Den 1 november delas Sverige in i fyra elområden, som kan ha olika elpriser vid samma tillfälle. På Nord Pool Spot har testerna av börshandel med fyra områden påbörjats. Resultaten hittills är mycket positiva. Orsakerna till att Sverige ska ha fyra olika elområden är främst två: Flaskhalsarna i elnäten ska byggas bort för ökad överföringskapacitet. Dessutom ska ny elproduktion byggas där det råder underskott på el.

26 augusti 2011
← Se fler inlägg