Elcertifikat

Energimyndigheten höjer kvotplikten from 1 januari 2009. Detta berör endast Er som har avtal där elcertifikatet inte ingår (avtal tecknade före 1/1 2007 och rörliga avtal). Höjningen blir 0,5 öre/kWh inkl moms. Totalt 7,38 öre/kWh inkl moms.

15 december 2008
← Se fler inlägg