BestEl

Din personliga elleverantör!

100 % förnybara energikällor

BestEl tog under 2011 beslut om att helt och hållet gå över till förnybar el för alla våra privatkunder. Det innebär att all el vi handlar åt dig kommer från förnybara energikällor, exempelvis sol-, vind- och vattenproduktion. Detta utan någon extra kostnad för Dig som kund och som ett led i vår ambition att vara klimat- och miljövänliga.

Förnybara energikällor är exempelvis sol-, bio-, vatten- och vindproducerad el och stärks med officiell ursprungsgaranti. En ursprungsgaranti är ett bevis på vilket sätt elen har producerats och förnybara ursprungsgarantier påvisar att den konsumerade elen är klimatneutral, bidrar inte till växthuseffekten. Med förnybar energi menas även de energikällor som inte tär på jordens resurser och dit hör vatten- och vindkraft, solenergi, mm.

053