Solbonus

BestEl erbjuder dig som konsument och mikroproducent av solel en fin bonus för den el du själv inte använder,
spotpris + 15 öre/kWh.

Regelverk:

Solbonus erhålles från start, till och med 2023-12-31.

Din anläggning får inte vara större än 15 kW.

På årsbasis ska din konsumtion överstiga din produktion.

Gäller endast privatperson.

För övrig produktion (där kriterierna för solbonus inte uppfylls) erbjuder vi spotpris – 2 öre/kWh.

Vi berättar gärna mer! Du når oss enkelt via något av våra telefonnummer eller genom att maila till info@bestel.se.