BestEl

Din personliga elleverantör!

Anvisad elleverans

 

koll på elmarknaden

 

Detta pris får Du som valt att ännu inte teckna något elavtal. Antingen är Du nyligen inflyttad i något av de nätområden som BestEl är anvisningsleverantör till eller så har Du bara missat att teckna ett avtal. Att du anvisas ett elhandelsföretag innebär att du får köpa el enligt de priser och övriga villkor som det anvisade elhandelsföretaget tillämpar.

Anvisningspriset följer marknadspriset och sätts utifrån BestEls inköpspris på den nordiska elbörsen.

Till vårt inköpspris tillkommer ett påslag på 7,8 öre (9,75 öre/kWh inkl. moms), samt elcertifikat. För timavräknad anläggning tillkommer ett påslag på 6,5 öre (8,12 öre/kWh inkl. moms). Priset på elcertifikat varierar något varje månad.

Ring oss för rådgivning! Vi hjälper Dig gärna att teckna ett förmånligt elavtal.