BestEl

Din personliga elleverantör!

Vision och affärsidé

 

flicka i solnedgång

 

Vision

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi regionens bästa elhandelsföretag.

Affärsidé

BestEl ska erbjuda elavtal till hushålls- och företagskunder. Vi ska med närområdet som marknad växa och på ett effektivt sätt uppfylla kundernas förväntningar på sitt elhandelsföretag.