Utbetalning av kreditfaktura

Informationen gäller dig som privatperson.

Sedan vi betalt ut statens elpriskompensation har flera kunder fortfarande en innestående kredit hos oss. Varje elnätsbolag har själva fått bestämma över förfarandet vad gäller utbetalning/kreditering av elpriskompensationen och Vara Energi, Bjärke Energi och Västra Orusts Energitjänst har alla bestämt att låta beloppet räknas av till fullo på fakturorna.

För dig som är mikroproducent hos BestEl innebär det att du antagligen har en större innestående kredit hos oss än vad du brukar. När/om din kredit överstiger 3000 kr betalas den ut. I annat fall gäller samma förfarande – både din elpriskompensation och din ersättning för såld sol-el samlas som en kredit hos oss och räknas av dina fakturor till dess att de är fullt utbetalda. Så länge du får en tillgodo-faktura ska du inget betala.

Beslutet innebär färre inbetalningar för dig och färre utbetalningar för oss. Vid frågor och önskemål om enskild utbetalning, kontakta kundtjänst.