OMVÄRLDSPÅVERKAN PÅ ELPRISET

Varför är elen så dyr nu?

Den absolut främsta faktorn till de höga elpriserna vi upplever nu, är energikrisen i Europa som är direkt kopplad till Rysslands krigsföring i Ukraina. Den ryska gasen som tidigare försett stora delar av Europa med energi har vi inte längre tillgång till. Precis som i vilken situation som helst där efterfrågan är större än tillgången, pressas priserna uppåt.


Kommer priserna vara såhär höga under en lång period?

Just nu finns det inget som indikerar en prisnedgång inom en snar framtid.


Får man ersättning för höga energipriser i vinter?

Var försiktig med att räkna med en kompensation för högt elpris i vinter. Mycket medialt utrymme fylls nu med förslag kring om, och hur man eventuellt genomför en kompensation. Det är än så länge bara förslag och inget du ska ta fasta på.


Varför är elen dyrare i söder jämfört med i norr?

I norr finns större delar av Sveriges energiproduktion, och att priserna är högre i elområde 3 och 4 beror på att det finns begränsningar i elnätens kapacitet att överföra elen till södra Sverige där elanvändningen är störst. Sverige exporterar istället el i norr och importerar den i söder. Det handlar inte om ekonomiska för- och nackdelar, utan om överföringssvårigheter i vårt egna stam- och regionnät.

Även mellan elområde 1 och två (båda räknas till norr) har skillnaden varit stor under sommaren. Den främsta orsaken till att SE2 har högre pris än SE1 just nu är pågående underhåll i transmissionsnätet som gör att en tredjedel av överföringskapaciteten mellan SE 1 och SE 2 är otillgänglig fram till och med 21 augusti. I SE1 finns därför så mycket energi ”över” att priset blir i princip noll.