Vi erbjuder fastprisavtal! Klicka här för att läsa mer…

9 november 08:17

Hur funkar det?

Solceller monteras exempelvis på taket på ditt hus. På ett ungefär kan man schablonräkna att en kvadratmeter solcell genererar cirka 100 kilowattimmar per år.

Många tror felaktigt att Sverige är för mörkt för att effektivt kunna utnyttja solen, men faktum är att det går alldeles utmärkt. Det är dock naturligtvis främst under sommarhalvåret som man uppnår den största effekten.

Får jag betalt för överskottselen jag producerar?

Den el du producerar och inte använder själv blir överskottsel och går ut på elnätet.

Hos BestEl får du betalt för den överskottsel du producerar. Hur mycket ersättning du får beror på vilken typ av produktion du har. 

I dagsläget får du en faktura för konsumtion och en för produktionen. Detta samfaktureras vilket innebär att summan för produktion dras av mot summan för konsumtion.

Tänk på att den största investeringen är den kilowattimmen du nyttjar – den betalar du varken skatt eller moms för!

Skattereduktion för mikroproducenter

Från den 1 januari 2015 gäller nya regler om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. För mikroproducenter innebär de nya reglerna en möjlighet till skattereduktion på upp till 18 000 kr per kalenderår.

De nya reglerna omfattar anläggningar om max 100A och skattereduktionen blir 60 öre per kWh, upp till 30 000 kWh.

Underlaget för skattereduktionen är den mängd förnybar el som mikroproducenter har levererat in på elnätet under året, dock  maximalt lika mycket el som denne tagit ut i samma punkt. En mikroproducent som utnyttjar reformen kan därför som mest få skatten sänkt med 18 000 kronor per kalenderår.

De nya reglerna medför:

  • Att Elhandelsföretaget har en mottagningsplikt. Det innebär att det elhandelsföretag som säljer el till mikroproducenten i uttagspunkten är skyldig att ta emot den el mikroproducenten levererar in på nätet i samma punkt. Mottagningsplikten gäller dock inte om mikroproducenten avtalat med någon annan om att ta emot elen.
  • Elnätsföretaget har en skyldighet att lämna kontrolluppgift till Skatteverket avseende hur många kWh som matas in i och tagits ut i anslutningspunkten under året anslutningspunktens identifikationsuppgifter. Skyldigheten att lämna kontrolluppgift gäller förutsatt att mikroproducenten anmält till elnätsföretaget att denne producerar förnybar el i punkten.