BestEl

Din personliga elleverantör!

Producera din egen el?

Vi erbjuder solcellspaket och köper ditt överskott.

Solar panel on a red roof

I takt med att efterfrågan ökar på egenproducerad och förnybar el, har vi på BestEl valt att erbjuda dig som kund olika solcellspaket.

Vår ambition är att minska vår miljöpåverkan för att ge nästa generation de bästa förutsättningar för ett gott liv. Trenden visar också att solcellspaneler kommer att bli lika vanligt som att odla kryddor på balkongen i framtiden.

Vi vägleder Dig med den information som behövs för att bli mikroproducent, vi hoppas att flera ser möjligheterna i denna investering.

Anmäl ditt intresse här eller  kontakta Mikael Larsson på BestEls kontor i Ellös på telefon: 0304 – 548 80.

Solcellspaketen säljs i samarbete med Västra Orust Energitjänst.

 

Vad behöver jag göra när jag har bestämt mig för att installera solcellspaneler?

Under en timmes tid strålar det in tillräckligt med energi på jordens yta för att täcka hela mänsklighetens elbehov under ett års tid.

Intresset för att installera solceller på taket har exploderat under senaste åren samtidigt som tekniken för att fånga solens strålar har utvecklats och solpanelernas prisutveckling har varit gynnsam för dig som investerare.

1. Inventera dina förutsättningar

Finns det bra placeringsalternativ för solcellerna och hur blir solvärmens konkurrenskraft gentemot nuvarande uppvärmningskostnad?

2. Bygglov

Ta alltid kontakt med byggnadskontoret för att få reda på lokala bestämmelser om bygglov för solcellsanläggningar.

3. Kontakta BestEl för en offert

Intresseanmälan görs via blanketten ovan.

5. Besök referenser

Den bästa kunskapskällan är anläggningar i drift. Besök och ta lärdom samt förvissa dig om att produkt och installation har varit till belåtenhet.

För information om en referensanläggning när dig kan du ringa Mikael Larsson på telefon: 0727 – 21 47 10.

6. Beställ

Säkerställ att drift-, installations- och skötselanvisningar medföljer leveransen och att det ingår tid för genomgång och kontroll för funktion.

7. Sök ekonomisk stöd

Som mikroproducent kan du ansöka om ett ekonomiskt stöd för investeringskostnaden. Detta gör du hos Länsstyrelsen –  i länet där Du bor. Ansökningsblanketter och ytterligare information om stödet finns på Energimyndighetens webbplats.

8. Nätanslutning

Du måste anmäla till ditt nätbolag att du tänker installera en solcellsanläggning på din byggnad och inkopplingen till nätet måste utföras av behörig elektriker. Om du vill sälja din solel måste du kontakta en elleverantör som är villig att köpa elen och sedan upprätta ett avtal med denne.

Kolla samtidigt med din elnätsägare vad som gäller om du producerar ett överskott av el som går ut på elnätet.

Blankett för ansökan till nätbolaget (blanketten mailar du till info@bestel.se)

Solcellssystem skall kopplas in av en behörig elinstallatör!

För att kunna sälja din överskottsel måste eventuellt din befintliga elmätare bytas ut vilket ditt elnätsföretag gör.

När din anmälan är godkänd av elnätsföretaget får du ett anläggningsnummer som Du skall ange till den elleverantör du avser att sälja din överskottsel till.

9. Betala

Gör slutbetalningen när anläggningen är drifttagen och allt är till belåtenhet.

10. ROT-avdrag

Småhusägare kan söka ROT-avdrag för arbetskostnader i anslutning till installation av solvärme­anläggningar.

OBS: Du kan dock inte både få det ekonomiska stödet från Länsstyrelsen och ROT-avdraget, utan här behöver Du välja ett av alternativen.

11. Moms registrerings nummer

OBS:
Från 1 januari 2017 behöver du inte längre vara momsregistrerad för mikroproduktion om du tjänar mindre än 30 000 kr på verksamheten eller om du inte är näringsidkare.

Du som redan är momsregistrerad för att bedriva mikroproduktion behöver då att avregistrera dig som mikroproducent hos skatteverket. Du behöver avregistrera dig innan 31/12-2016 genom att fylla i blanketten SKV4639 och skicka den till ditt Skattekontor.

                                                         _______________________________________

 Vad är mikroproduktion?

Med mikroproduktion menas en elproduktionsanläggning som installerats i en anläggning med högst
63 Amperes huvudsäkring och med en inmatningseffekt om högst 43,5 kW.

Skatteverkets definition på mikroproduktion är 100 Amperes huvudsäkring.

Länkar:

Energimyndigheten – stöd till solceller

Information om solpaneler

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden – stort intresse för solpaneler

Lycka till som elproducent!