Elens ursprung

Som kund ska du enkelt kunna ta reda på från vilka energikällor ditt elbolag köper sin el. Det finns numera krav på ursprungsmärkning där alla elleverantörer måste visa källan på fakturan.

BestEl har ingen egen elproduktion utan har i stället valt att stödja småskaliga sol, vind –och vattenkraftsproducenter. När du väljer el från förnybara energikällor är du med och påverkar marknaden genom att öka efterfrågan på förnybar energi.

Vanliga frågor om ursprungsmärkning av el

Förklara helt kort vad ursprungsmärkning är?

Ursprungsmärkning visar hur den sålda elen har producerats och därmed påverkat miljön. Från 1 januari 2013 måste alla Sveriges elhandelsföretag ange denna information på fakturor och i reklam.

Vad är syftet med ursprungsmärkning?

Syftet med ursprungsmärkning är att du som kund enkelt ska kunna se varifrån elen kommer och på så sätt kunna välja elavtal utifrån vilka effekter elproduktionen haft på miljön.

Vad är nyttan med ursprungsmärkning för mig som elkund?

Nyttan är att du som kund kan se hur din el producerats.

Vad är ursprungsgarantier?

Ursprungsgarantier är ett elektroniskt certifikat som garanterar ett visst ursprung. Låt säga att en elhandlare bara vill sälja el från vattenkraft. Då köper elhandlaren ursprungsgarantier motsvarade sin försäljning hos en vattenkraftsproducent.

Kan jag bidra till ökad förnybar elproduktion genom mitt val? 

Ditt val är viktigt eftersom det ger en direkt signal till beslutsfattare och marknadsaktörer samt inköpare om en ökad efterfrågan på miljövänlig el. Desto fler som aktivt väljer elbolag som köper el från förnybara energikällor desto större blir pressen på marknaden att öka denna typ av produktion.

Här nedan ser du vår produktionsmix för 2020.