BestEl

Din personliga elleverantör!

Vår hjärtefråga

Givewatts4

Att el är ett av svaren på framtidens många utmaningar så som klimatfrågan råder det inget tvivel om. 1,3 miljarder människor på jorden saknar idag el. Detta ser vi som ett stort problem! Som elleverantör är vi stolta över vår produkt – el och all den nytta elen ger. BestEl har valt att stödja GiveWatts arbete som förser barnen på Kenyas landsbygd med ren energi i form av solcellslampor.

På Kenyas landsbygd bor många familjer som saknar el. De flesta av barnen som föds här är redan från början dömda till ett liv på fälten där dagarna är långa med hårt arbete och alldeles för dåligt betald. För dessa barnen finns inte samma fantastiska förutsättning som våra egna barn har för att nå sina drömmar.

GiveWatts är en ideell organisation som gör ett stort och viktigt arbete genom att skänka ren energi i form av solcellslampor till familjerna i skolorna på Kenyas landsbygd.

I dag läser barnen här sina läxor över öppen eld eller i det svaga skenet från en fotogenlampa. Detta leder till ett dåligt inomhusklimat och många gånger får barnen brännskador vid eldstaden där läxorna görs. Ibland brinner till och med skolböckerna upp.

Genom de solcellslampor som skolbarnen får av GiveWatts får de ett bättre inomhusklimat som inte skadar deras lungor samt att de kan läsa sina läxor i ett betydligt bättre ljussken än det från fotogenlamporna. I likhet med våra barn här i Sverige har även dessa barn drömmar om att bli bagare, piloter och lärare. Med hjälp av en solcellslampa är de en bra bit på väg att nå sina mål!

Vi på BestEl brinner lite extra för detta och vill att flera barn på jorden skall få längre dagar, trygghet och en möjlighet att nå sina drömmar med hjälp av ljuset från en solcellslampa. Därför har vi på olika sätt valt att stödja organisationen GiveWatts.

givewatts solcellslampa

Läs om BestEls arbete:

Hjälp barnen på Kenyas landsbygd du också