BestEl

Din personliga elleverantör!

Beskrivning till faktura

Här har vi samlat information om fakturan och vad den innehåller:

 1. Kundnummer anges som referens när du kontaktar oss.
 2. Anl id är er anläggnings individuella id. Anges vid leverantörsbyte.
 3. Detta är den avgift som betalas till nätägaren. Nätbolag kan man inte byta.
 4. Detta är kostnaden för den förbrukade elenergin under den aktuella perioden.
 5. Senast fakturerad avläsning (kan vara beräknad).
 6. Senaste avläsning.
 7. Visar vilken huvudsäkring du har.
 8. Detta är en avgift till nätägaren. Avgiften finansierar exempelvis underhåll och byggnation av elnät. Du betalar för de antal dagar som fakturan avser.
 9. Din elförbrukning under det avlästa tidsintervallet.
 10. Överföringsavgift/kWh för elnät.
 11. Vilket elavtal du har med oss och dess pris.
 12. Ditt elpris (inklusive moms för konsument, exklusive moms för företag).
 13. Detta visar din elförbrukning på månadsbasis. (A) Avläst förbrukning. (B) Beräknad förbrukning.