BestEl

Din personliga elleverantör!

Beskrivning till faktura

Nedan ges en beskrivning till fakturan. Du kan även föra muspekaren över fakturan för att få en förklaring av de olika begreppen.

Förklaring till fakturasida 1

 1. Kundnummer anges som referens när du kontaktar oss.
 2. Anl id är er anläggnings individuella id. Anges vid leverantörsbyte.
 3. Detta är den avgift som betalas till nätägaren. Nätbolag kan man inte byta.
 4. Detta är kostnaden för den förbrukade elenergin under den aktuella perioden.

Förklaring till fakturasida 2

 1. (Punkt 5) Senast fakturerad avläsning (kan vara beräknad).
 2. (Punkt 6) Senaste avläsning.
 3. (Punkt 7) Visar vilken huvudsäkring du har.
 4. (Punkt 8 ) Detta är en avgift till nätägaren. Avgiften finansierar exempelvis underhåll och byggnation av elnät. Du betalar för de antal dagar som fakturan avser.
 5. (Punkt 9) Din elförbrukning under det avlästa tidsintervallet.
 6. (Punkt 10) Överföringsavgift/kWh för elnät.
 7. (Punkt 11) Vilket elavtal du har med oss och dess pris.
 8. (Punkt 12) Ditt elpris (inklusive moms för konsument, exklusive moms för företag).
 9. (Punkt 13) Detta visar din elförbrukning på månadsbasis. (A) Avläst förbrukning. (B) Beräknad förbrukning.